الهم سد فقرنا بغناك

صفحه اصلي

آموزش مقالات خدمات دانلود لينك ها عضويت ارتباط با سايت
خدمات و فعاليت ها/ ...
رسول اكرم صلي الله عليه و آله:

ارزش هر كاري به تمام كردن آن است.(زيرا افراد زيادي هستند كه مي توانند عملي را شروع كنند)

 
مشاوره و ارائه سمينار و  نصب و پياده سازي مجموعه نرم افزارهاي CATIA , DELMIA , SimDesigner)  PLM )  
(مديريت چرخه حيات محصول)
 

 

دانش گستر شاز

  باسوابقي موفق و تيمي مجرب

09124859683

 

شمارش بازديد گنندگان از اين صفحه:    Hit Counter

 صفحه اصلي   :  آموزش  : مقالات  :  خدمات  :  دانلود  :  لينك ها  :  عضويت  :  ارتباط با سايت

© MEZ  Institute  of  Technology  . All rights reserved

 Email: info@catiav5.ir

CATIA is a registered Trademark of Dassault Systèmes . This site is not affiliated in any way with Dassault  Systèmes