الهم سد فقرنا بغناك  

صفحه اصلي

آموزش مقالات خدمات دانلود لينك ها عضويت ارتباط با سايت
 لينك ها / ...
 

 

لينك هاي مفيد در زمينه نرم افزار CATIA :

سايت اصلي داسالت سيستم فرانسه   www.3ds.com

www.plmv5.com

www.delmia.com

www.simulia.com

 لينك هاي در زمينه آموزش CATIA :

www.incat.com  (ماهيت اين سايت هندي بوده و همكاري زياد با شركت خودرو سازي TATA هند دارد)

www.maverick-solutions.com

www.cimdata.com

 لينك هاي نشريه و مجله هاي در زمينه CATIA :

www.coe.org

www.lmsna.com

www.caddigest.com

 

 

 

 

  لينك هاي شركت هاي (شركاي )طلائي كه با شركت DS همكاري مي كنند:

FLUENT for CATIA V5 Rapid Flow Modeling for PLM

MSC Software Corporation

ABAQUS, Inc.

 

  لينك هاي كاربردي CATIA :

   سايتي براي دريافت مشخصات فيزيكي و مكانيكي و كاربري و غيره مواد فلزي و غير فلزي:

www.matweb.com

سايتي براي دريافت و دانلود  قطعات استاندارد كه قابل استفاده در انواع نرم افزار 3 بعدي. در اين سايت چندين ميليون قطعه استاندارد موجود مي باشد:

Parts Library for all major CAD software Alibre Design, AutoCAD, CATIA, Inventor, Pro-ENGINEER, SolidWorks, Solid Edge, TopSol

 شركت هاي فعال در زمينه PLM :

UGS Product Lifecycle Management (PLM) Solutions  (نرم افزار يوني گرافيك)

  www.pro-engineer.com  (نرم افزار پرواينجينير)

 

ادامه دارند...

 
 
 
 

 صفحه اصلي   :  آموزش  : مقالات  :  خدمات  :  دانلود  :  لينك ها  :  عضويت  :  ارتباط با سايت

© MEZ  Institute  of  Technology  . All rights reserved

 Email: info@catiav5.ir

CATIA is a registered Trademark of Dassault Systèmes . This site is not affiliated in any way with Dassault  Systèmes