الهم سد فقرنا بغناك

صفحه اصلي

آموزش مقالات خدمات دانلود لينك ها عضويت ارتباط با سايت
خدمات و فعاليت ها/ انجام پروژه هاي صنعتي /
 
 

دانش گستر شاز

3D PLM

CAD/CAE(FEM,CFD)/CAM

 

  1. كليه خدمات طراحي و مهندسي و ساخت با كمك كامپيوتر ( CATIA V5)
  2. طراحي و ساخت جيگ و فكسچر
  3. انجام پروژه هاي مهندسي معكوس
  4. تهيه فايل هاي  3D , 2D براي انواع مجموعه هاي صنعتي
  5. تحليل هاي المان محدود ( خطي ، غير خطي ، انتقال حرارت ، كامپوزيت ، برخورد ، خستگي و ديناميكي و ...) Simdesigner for CATIA V5
  6. تحليل ديناميك سيالات (CFD) با بهره گيري از نرم افزار FLUENT for CATIA
  7. تحليل هاي المان محدود ( خطي ، غير خطي ، انتقال حرارت و ...) ABAQUS for CATIA V5
  8. شبيه سازي فرايند توليد و تهيه نقشه فرايندي و G كد مورد نياز ( DELMIA & ‍CATIA V5)
  9. شبه سازي فرايند مونتاژ و فرآيند خط توليد و تهيه فيلم و گزارش   ( DELMIA )

 

 

دانش گستر شاز

  باسوابقي موفق و تيمي مجرب

09124859683

  صفحه اصلي   :  آموزش  : مقالات  :  خدمات  :  دانلود  :  لينك ها  :  عضويت  :  ارتباط با سايت

© MEZ  Institute  of  Technology  . All rights reserved

 Email: info@catiav5.ir

CATIA is a registered Trademark of Dassault Systèmes . This site is not affiliated in any way with Dassault  Systèmes